حمل و نقل دریایی چیست؟

حمل و نقل دریایی چیست؟

حمل و نقل دریایی چیست؟ : اگر بخواهیم ساده بگوییم حمل و نقل دریایی عبارتی است از جابجایی کالا، افراد و … به وسیله کشتی و ابزار های دریایی ، کشتی و دیگر شناورها از طریق راه های دریایی ، اقیانوس‌ ها، کانال‌ ها، رودخانه‌ ها و دریاچه‌ ها. اجسام و کالا هایی که از…

حمل و نقل هوایی چیست؟

حمل و نقل هوایی چیست؟

حمل و نقل هوایی چیست؟ : این روش از حمل و نقل در زمینه تجاری مناطق و کشور ها سهم بسیاری دارد. به طوری که به عنوان یکی از ساختار های رشد اقتصاد افراد است. وسعت و گسترش حمل و نقل هوایی توانایی این را دارد با قوی شدن خدماتاجتماعی و فرهنگی وسعت فعالیت های…